VIDEO

Instruktionsfilmer
för Tiki medical

Packa upp alla delar

Laddning

Starta om fläkten

Sätt in hakskydd (vid behov)

Täthetstest

Ta på och starta

Koppla in externt batteri

Koppla ur externt batteri

Rengöring

Montera glasögon