Marknad

Marknaden för andningsskydd

Använd Tiki medical andningsskydd för att skydda dig mot virus såsom Corona och Ebola

Använd Tiki medical andningsskydd för att skydda dig mot virus såsom Corona och Ebola

Tikis andningsskydd är klassificerade som filtrerande andingsskydd, en typ av personlig skyddsutrustning (eng. PPE) som skyddar användare mot att andas in luft som kontaminerats av skadliga partiklar såsom virus och luftföroreningar och som i förlängningen kan orsaka cancer, försämrad lungkapacitet, sjukdom och död.

De främsta användarna av andningsskydd är människor som arbetar i olika typer av skadliga miljöer med förorenad luft. Detta är i främsta hand personer som arbetar inom vård och omsorgsyrken eller inom olika delar av industrin såsom tillverkning, bygg och energisektorn.

Tiki medical har högsta skyddsklass och är designad för vård och omsorg

Tiki utvecklades ursprungligen för virologiskt skydd vid fält- och sjukhusarbete. Alla aspekter av denna verksamhet beaktades vid utvecklingen av Tiki, inklusive användarvänlighet, komfort, säkerhet och all sterilisering av utrustning. Dessutom var ambitionen att masken skulle ha en lägre livstidskostnad (eller Total Cost of Ownership) än andra produkter på marknaden. När Tiki medical nu lanserats, som filtrerar både in- och utandningsluften, har masken ytterligare en unik egenskap – nämligen att den skyddar såväl bäraren som personer runt omkring. Detta är särskilt viktigt i nära vårdkontakter när man vill skydda såväl personal som patienter.

Använd Tiki medical för att skydda dig (och andra) mot virus som Corona och Ebola

  • Infektioner orsakade av coronavirus (MERS, SARS, covid-19), ebola, tuberkulos och andra sprids genom mänskliga interaktioner. En av de vanligaste vägarna för överföring av smitta är genom slemhinnan och andningsorganen.
  • Det bästa skyddet fås genom god hygien, begränsad exponering och personlig skyddsutrustning (PPE, Personal Protection Equipment). För personer som kontinuerligt utsätts för exponering är den personliga skyddsutrustningen en nödvändighet för att minimera risken för virusinfektion.

Tiki medical har två P3-filter och filtrerar såväl in- som utandningsluft. I kombination med en självreglerande fläkt som skapar övertryck inne i masken säkras högsta möjliga skydd för användare.

Marknaden för andningsskydd

Beskrivning och klassificering av marknaden