Köp

Köp

Distributörer och återförsäljare

CODAN TRIPLUS SE – DISTRIBUTÖR
Kontakt: codan@codantriplus.se
Telefon: 0300-356 60
Webb: www.codantriplus.se

SAFETYPAX – ÅTERFÖRSÄLJARE 
Kontakt: info@safetypax.se
Telefon: 08-56215870
Webb: www.safetypax.se

Produkter

Tiki medical startkit

Tiki medical fläkt med inbyggt batteri

Tiki medical grönt P3-filter för utandningsluft

Tiki medical vitt P3-filter
för inandningsluft